ทางบริษัทมีเป็นความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท คริสปี้ เวจ แอนด์ ฟรุ๊ต จำกัด ต้องใส่ใจกับปัญหาสภาพแวดล้อม ลำไยอบกรอบของเราในขณะนี้อยู่ในการลงทะเบียนสำหรับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แสดงให้เห็นถึงจิตสำนึกของ บริษัท ที่จะดูแลสภาพแวดล้อม การลงทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซ (TGO) หรือเขตควบคุมสัญญาณแบบเรือนกระจก ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐที่มีการยอมรับระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม (Carbon footprint 2012)

As for environmental concern, Crispy Veg and Fruit pay attention to earth issue. Our Crispy Longan is now register for carbon footprint, showing the soul of company to care for the earth. The carbon footprint of crispy longan is registered by Thailand Greenhouse Gas Management Organization (TGO), a public organization with international recognition for environmental concern