ด้วยความภาคภูมิใจของผลิตภัณฑ์ของเรา ลำไยอบกรอบ ชนะการแข่งขันและได้รับรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม 2011 (DEmark 2011) ประกาศโดยกรมส่งเสริมการส่งออก (DEP) ในวันที่ 6 กรกฎาคม บริษัท คริสปี้ เวจ แอนด์ ฟรุ๊ต จำกัดเป็นหนึ่งในสาม บริษัท ผู้ผลิตอาหารที่ได้รับรางวัลในหมวดหมู่ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร ขณะนี้เรากำลังวางแผนที่จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของเราไปแข่งขันระดับนานาชาติที่ได้รับรางวัล G-Mark ในประเทศญี่ปุ่น

With pride of our product, crispy longan wins the Design Excellent Award 2011 (DEmark 2011). Announced by Department of Export Promotion (DEP) in July 6, Crispy Veg & Fruit is one of three food companies to be awarded in category of food packaging design. We are now planning to further our product to international competition, the G-Mark Award, in Japan.